De Clerck interim werk biedt op een professionele wijze diensten aan op het vlak van:

  1. Projectmanagement
  2. Procesbegeleiding
  3. Beleidsadvisering
  4. Ondersteuning bestuur/directie/gemeenten
  5. Interim-management
  6. Verzorging van onderwijsmodules
  7. Verzorging van groepspresentaties en dagvoorzitterschap van symposia, studiedagen, e.d.

Doelgroep in brede zin is de non-profit sector en in het bijzonder de sectoren zorg, overheid en onderwijs.

Opdrachten variëren in aard, omvang en duur en kunnen onder meer bestaan uit langer lopende project- en procesbegeleidingstrajecten, waarnemen bij ziekte of uitval van leidinggevend kader, verzorgen modules in lesprogramma's, eendaagse voorzitterschappen van studiedagen en uit kortdurende adviserings- en ondersteuningstrajecten. Tot dit laatste behoort onder meer het schrijven van ondernemingsplannen, beleidsplannen, jaarverslagen en andere beleidsstukken.

Kenmerkend voor de te leveren diensten zijn de gerichtheid op resultaat, pragmatisme, flexibiliteit en een scherpe prijs-kwaliteit verhouding.